Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców dziękuję serdecznie darczyńcom i jednocześnie informuje o pozyskaniu sponsorów , dzięki którym dokonano zakupu :
  • zniczy na obchody grudniowe, w których tradycyjnie uczniowie naszego Liceum biorą udział,
  • odtwarzaczy niezbędnych do przeprowadzenia matury z języka obcego,
  • sprzętu i urządzeń do radiowęzła o wartości ok 4.000,00 zł,
a także o wpłacie dodatkowej darowizny finansowej w kwocie 10.000,00zł

W załączeniu:

zestawienie wydatków RR do 19 grudnia 2023

zestawienie wpłat na 19 grudnia 2023 

 Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 17 stycznia 2024r. o godzinie 19.00 w sali nr 10


Zebranie Rady Rodziców

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni zaprasza Rodziców- przedstawicieli  klas 0, I, II, III, IV na zebranie

w dniu 18 października 2023 r. o godzinie 18.00

 w budynku szkoły ( sala nr 10).


Zebranie Rady Rodziców

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni zaprasza Rodziców- przedstawicieli  klas I, II, III, IV na zebranie

w dniu 27 września 2023 r. o godzinie 17.00

 w budynku szkoły ( sala nr 10).


Przewodnicząca Rady Rodziców
Marlena Kozacka

Rada Rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rada Rodziców przeznacza zgromadzone środki przede wszystkim na wspieranie naszej młodzieży w edukacji i samorozwoju. 
Informujemy, że jeśli chcą Państwo dokonać darowizny na rzecz Rady Rodziców należy wpłacać pieniądze bezpośrednio na konto:

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym
ul. Wolności 22B, 
81-137 Gdynia

Nr konta: 69 1500 1881 1210 2002 6804 0000

z dopiskiem:

IMIĘ I NAZWISKO ucznia oraz klasa

Przypominamy również, że optymalna wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym wynosi:

30 zł/miesiąc tj. 300 zł/rocznie w klasach AW, A, B, C, D, E, I
i
35 zł/m-c tj. 350 zł/rocznie w klasach 0W i W.
Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców. 

 

Skład Rady Rodziców na roku szkolny 2023/2024:

Marlena Kozacka – Przewodnicząca Rady
Tomasz Portee – Wiceprzewodniczący Rady
 


Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
przy II Liceum Ogólnokształcącym
81-327 Gdynia, ul. Wolności 22B
NIP 958-12-84-474


nr konta:  69 1500 1881 1210 2002 6804 0000