Gimnazjum

Gimnazjum Nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi jest integralna częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Gimnazjum zostało powołane w 2000 roku na mocy uchwały Rady Miasta Gdyni oraz porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ambasadą Francji    w Polsce. Gimnazjum jest jedynym w regionie pomorskim gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi z językiem francuskim.

Obecnie uczy się w nim około 140 uczniów (2 klasy w każdym poziomie wiekowym). Specyfiką naszej szkoły jest realizowanie w systemie dwujęzycznym przynajmniej dwóch przedmiotów niejęzykowych oraz nauka języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym w całym cyklu kształcenia.

Począwszy od klasy II uczniowie mogę  uczestniczyć w lekcjach historii i chemii prowadzonych dwujęzycznie. Nasze gimnazjum współpracuje z innymi szkołami dwujęzycznymi z językiem francuskim w Polsce. Organizowana jest tygodniowa wycieczka klas drugich do Paryża, a klasy trzecie biorą udział w wymianie z gimnazjum francuskim.

Uczniowie przygotowywani są do zdawania egzaminu DELF.

Tradycją naszego gimnazjum są niezwykle udane, coroczne wyjazdy integracyjne dla klas I.

Absolwenci gimnazjum mają możliwość kontynuacji dwujęzycznego cyklu nauki w naszym liceum. Zwieńczeniem pracy w liceum jest możliwość zdawania matury w języku francuskim, co umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka francuskiego na poziomie C1.