Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
przy II Liceum Ogólnokształcącym
81-327 Gdynia, ul. Wolności 22B
NIP 958-12-84-474


nr konta:  69 1500 1881 1210 2002 6804 0000