Profile Klas

Profile klas

Klasa o profilu prawniczym

 

Klasa o profilu prawniczym realizuje rozszerzony program nauczania z przedmiotów: język angielski, język polski oraz historia.