Rady Rodziców - marzec 2024 r.


I. Zestawienie wydatków Rady Rodziców za miesiąc marzec 2024r. :


1. dofinansowanie w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu uczniów biorących udział w Olimpiadzie  z Chemii i Języka Angielskiego w kwocie 529,93 zł
2. pokrycie kosztów dzierżawy kserokopiarek i in.w kwocie 557,79 zł
3. wypłata tzw. odpisu klasowego (20% składek wpłaconych przez klasę na RR po przekroczeniu 50% wpływów) na wniosek klasy III C w kwocie 870 zł
4. dofinansowanie w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu uczniów biorących udział w Olimpiadzie Filozoficznej w Warszawie:nauczyciel i 4 uczniów w kwocie 2.500,00 zł
5. dofinansowanie poczęstunku i nagród dla uczniów biorących udział w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w kwocie 800 zł
6. zakup książek do biblioteki szkolnej na potrzeby uczniów, którzy biorą udział w spotkaniach organizowanych przez Instytut Filologii Romańskiej w kwocie  95,04 zł
7.  dofinansowanie w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu uczniów biorących udział w Olimpiadzie  z Mikrobiologii w Szczecinie :3 uczniów i nauczyciel w kwocie 1.124,14 zł
8.  zakup środków higienicznych do Różowych skrzyneczek w kwocie 234,25 zł
9. zakup mikrofonów (niezbędnych do przeprowadzenia uroczystości , konkursów i in. na terenie szkoły) w kwocie 3.930,00 zł

Łącznie suma wydatków wyniosła kwotę 10.641,15 zł


II. Zestawienie wpłat składek w poszczególnych klasach :


Rada Rodziców

Wpłaty w klasach w roku szkolnym 2023/2024 określone kwotowo na

Okres od 1 września 2023roku ( stan na 31.03.2024r.)

Klasa IAW - 6920 65,59% Klasa IIIA - 4370 50,23%

Klasa IB - 6030 59,12% Klasa IIIB - 4910 45,46%

Klasa IC - 7795 72,18% Klasa IIIC - 5760 59,08%

Klasa ID - 7830 74,57% Klasa IIID - 3916 37,30%

Klasa IE - 6480 60,00% Klasa IIIE - 2838 30,52%

Klasa Ii  - 6760    66,27% Klasa IIIW -517544,81%

Klasa IW - 5280 44,37%

Klasa 0W - 7695 66,62%

Klasa IIA - 4850 43,69% Klasa IVA - 4620 66,38%

Klasa IIB - 7750 69,82% Klasa IVB - 2580 34,68%

Klasa IIC - 6960 64,44% Klasa IVC - 4560 62,29%

Klasa IID -5575 50,23% Klasa IVD - 6490 83,21%

Klasa IIE - 7520 67,75% Klasa IVE - 2580 35,25%

Klasa II i - 6360 57,30% Klasa IVW - 1100 14,67%III. Ponadto Rada Rodziców informuje o przyjęciu  do realizacji dwóch projektów Samorządu Uczniowskiego  podnoszących  Standard o dobrostanie ucznia, który został opracowany na podstawie analizy ankiet ( na temat potrzeb lepszego samopoczucia  uczniów w szkole)przeprowadzonych we wszystkich klasach naszego Liceum .
1. Jeden z projektów dotyczy zapewnienia niezbędnych warunków do przeprowadzenia niektórych lekcji w okresie wiosenno-letnim w tzw. plenerze (obok szkolnego boiska) i w tym celu zlecono stolarzowi wykonanie 4 kompletów stołów wraz z ławami (szkoła dysponuje już 2 wykonanymi przez tego samego wykonawcę) - koszt ok. 3.000,00 zł . Zależało nam na tym aby uczniowie mogli korzystać z takiej formy zajęć jeszcze w tym roku szkolnym;
2. Drugi z projektów dotyczy utworzenia tzw.  Klubu uczniowskiego , który powstanie obok sklepiku szkolnego i ma być strefą relaksu i wytchnienia uczniów. Wstępnie opracowany kosztorys zakupu sprzętów (mebli i in) wynosi około 9.704,00 zł
   
  Poniżej przedstawiam wstępne zestawienie potrzeb opracowane przez uczniów i ich opiekuna nauczyciela S.Tyborskiego :

Klub uczniowski Dwójki - kosztorys wstępny

Wszystkie zakupy dokonane zostałyby w IKEA Gdańsk  :

Sofa Klippan (pokrycie szare) - 4 sztuki - 3 x 899 zł = 3596 zł
Stoliki do sof - Gladom - 4 sztuki - 3 x 90 zł = 360 zł
Regał Kallax 147x147 - 3 sztuki - 3 x 429 zł = 1287 zł
Regał Kallax 112x147 - 3 sztuki - 3 x 379 zł = 1137 zł
Parawany Nammaro - 3 sztuki - 3 x 349 zł = 1047 zł
Lustro Nissedal 65x150 - 1 sztuka - 199 zł
Półki na ramy ze zdjęciami Mosslanda - 115 cm - 4 sztuki - 4 x 30 zł = 120 zł
Połki na ramy ze zdjęciami Mosslanda - 55 cm - 4 sztuki - 4 x 17 zł = 68 zł
Ramki na zdjęcia - 5-6 sztuki (różne formaty) - około 200 zł
Stacje dokujące do ładowania telefonów - 3 sztuki - 3 x 230 zł = 690 zł
Odświeżenie przestrzeni:
farby, tapety, kleje do tapet, kable, przedłużacze, gniazdka - około 1000 zł

Razem całość wstępnego kosztorysu : około 9 704 zł

W związku z powyższym szukamy wśród Państwa i przyjaciół naszego II L.O. sponsorów  do realizacji tego projektu.
Z radością informuję, iż dotychczas udało nam się pozyskać sponsorów na zakup : stolików do sof ( w ilości 4 sztuk) , półki x 2 oraz ramek na zdjęcia oraz lustro. 

Zachęcam do ofiarności i rozpropagowanie naszej prośby. Chętnym darczyńcom przekazuję informację że kwoty na zakup w/w rzeczy można wpłacać na konto Rady Rodziców ze wskazaniem konkretnego celu , tj. Klub uczniowski Dwójki.
w imieniu Rady Rodziców - przewodnicząca Marlena Kozacka