Kalendarium 2019/2020

                                                 ROK 2019
02 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
11 września Zebranie z Rodzicami o godzinie 17.00 – klasy I         Zebranie z Rodzicami o godzinie 18.00 – klasy II, III
12 września Wyjazd integracyjny - kl. I licealne po SP
13 września Wyjazd integracyjny - kl. I licealne po Gim.
     wrzesień "Sprzątanie Świata"
14 października Dzień KEN
11 listopada Dzień Niepodległości (obchody 8 listopada)
27 listopada Zebranie z Rodzicami o godzinie 17.00 – klasy I
Zebranie z Rodzicami o godzinie 18.00 – klasy II, III
03 grudnia Dzień Mickiewicza
13 grudnia Dzień św. Łucji
17 grudnia Obchody Rocznicy Grudnia 70
20 grudnia "Wigilie" klasowe
23 - 31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna
                                        ROK 2020
07 stycznia Klasyfikacja semestralna
08 stycznia Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna za I semestr
08 stycznia Zebranie z Rodzicami o godzinie 17.00 – klasy I
Zebranie z Rodzicami o godzinie 18.00 – klasy II, III
31 stycznia Studniówka
13 – 26 stycznia Ferie zimowe
14 lutego Walentynki
18 marzec Zebranie z Rodzicami o godzinie 17.00 – klasy I
Zebranie z Rodzicami o godzinie 18.00 – klasy II, III
01,02,03 kwietnia Rekolekcje
 7  kwiecień "Dzień Otwarty Szkoły"
09 – 14 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
17 kwietnia Wystawienie ocen w klasach III
20 kwietnia Rada klasyfikacyjna klas maturalnych
24 kwietnia Zakończenie roku szkolnego klas III
4 - 21 maja Egzamin maturalny w sesji wiosennej - część pisemna
4 – 22 maja Egzamin maturalny w sesji wiosennej - część ustna z języków obcych nowożytnych
7 – 22 maja Egzamin maturalny w sesji wiosennej - część ustna z języka polskiego
17 czerwca Zebranie z Rodzicami o godzinie 17.00 – klasy I*   Zebranie z Rodzicami o godzinie 18.00 – klasy II, III*
17 czerwca Klasyfikacja roczna
22 czerwca Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna
26 czerwca Zakończenie roku szkolnego
29 czerwca
          - 31 sierpnia
Ferie letnie - W A K A C J E

* Terminy zebrań z Rodzicami mogą ulec zmianie

Ostatnia aktualizacja; 15.09.2019