Kalendarium 2018/2019


ROK 2018
3 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
12 września Zebranie z Rodzicami o godzinie 17.00 –gimnazjum, liceum*
21 września Wyjazd integracyjny - kl. I licealne
wrzesień "Sprzątanie Świata"
14 października Dzień KEN
11 listopada Dzień Niepodległości (obchody 9 listopada)
29 listopada
Dzień Mickiewicza
05 grudnia Zebranie z Rodzicami o godzinie 17.00 –gimnazjum, liceum*
6 grudnia „Mikołajki" szkolne
13 grudnia Dzień św. Łucji
17 grudnia Obchody Rocznicy Grudnia 70
21 grudnia "Wigilie" klasowe
22 - 31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna
                                       ROK 2019
12 stycznia Klasyfikacja semestralna
15 stycznia Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna za I semestr
19 stycznia Studniówka
6 luty
Zebranie z Rodzicami - omówienie wyników za I semestr o godzinie
17.00 – gimnazjum, liceum*
11 – 24 luty Ferie zimowe
14 lutego Walentynki
20 marzec Zebranie z Rodzicami o godzinie
17.00 gimnazjum, liceum*
1 kwiecień " Dzień Otwarty Szkoły"

10, 11 ,12 kwietnia Egzamin gimnazjalny

16 kwietnia Wystawienie ocen w klasach III

17 kwietnia Rada klasyfikacyjna klas maturalnych

18-23 kwiecień  Wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia Zakończenie roku szkolnego klas III
6 - 23 maja Egzamin maturalny w sesji wiosennej
część pisemna

6 – 25 maja Egzamin maturalny w sesji wiosennej
część ustna z języków obcych nowożytnych

9 – 22 maja Egzamin maturalny w sesji wiosennej
część ustna z języka polskiego

05 czerwca Zebranie z Rodzicami o godzinie 17.00 – gimnazjum, liceum*
16 czerwca Klasyfikacja roczna
17 czerwca Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

21 czerwca Zakończenie roku szkolnego
22 czerwca
- 31 sierpnia

Ferie letnie - W A K A C J E

* Terminy zebrań z Rodzicami mogą ulec zmianie

Ostatnia aktualizacja; 09.09.2018