Kalendarium 2017/2018

ROK 2017

4 września

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

15 września

 "Sprzątanie Świata"

20 września

 Zebranie z Rodzicami o godzinie 17.00 –gimnazjum, liceum*

22 września

 Wyjazd integracyjny - kl. I licealne

 14 października

 Dzień KEN

11 listopada

Dzień Niepodległości (obchody 9 listopada)

 22 listopada

 Zebranie z Rodzicami o godzinie 17.00 –gimnazjum, liceum*

30 listopada

 Dzień Mickiewicza

6 grudnia

 "Mikołajki" szkolne

13 grudnia

 Dzień św. Łucji

17 grudnia

 Obchody Rocznicy Grudnia 70

22 grudnia

 "Wigilie" klasowe

23 - 31 grudnia

 Zimowa przerwa świąteczna

ROK 2018

12 stycznia

 Klasyfikacja semestralna

15 stycznia

 Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna za I semestr

17 stycznia

 Zebranie z Rodzicami - omówienie wyników za I semestr 
  o godzinie 17.00 – gimnazjum, liceum*

20 stycznia

 Studniówka

29 stycznia – 11 luty

 Ferie zimowe

14 lutego

 Walentynki

21 marzec

 Zebranie z Rodzicami o godzinie 17.00 gimnazjum, liceum*

22 – 24 marzec

 Rekolekcje "Wielkopostne"

29 marzec –
     03 kwiecień

 Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia

 "Dzień Otwarty Szkoły"

18, 19 ,20 kwietnia

 Egzamin gimnazjalny

 23 kwiecień

 Wystawienie ocen w klasach III

24 kwietnia

 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych

27 kwietnia

 Zakończenie roku szkolnego klas III

4 - 23 maja

 Egzamin maturalny w sesji wiosennej
  - część pisemna

7 – 25 maja

 Egzamin maturalny w sesji wiosennej
  - część ustna z języków obcych nowożytnych

9 – 20 maja

 Egzamin maturalny w sesji wiosennej
  - część ustna z języka polskiego

06 czerwca

 Zebranie z Rodzicami o godzinie 17.00 – gimnazjum, liceum*

15 czerwca

 Klasyfikacja roczna

18 czerwca

 Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

22 czerwca

 Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca -
      31 sierpnia

 Ferie letnie - W A K A C J E

* Terminy zebrań z Rodzicami mogą ulec zmianie

 

aktualizacja: 17-03-2018