IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny - Galeria

Bleu Blanc Rouge 2018


Nagrody i Wyróżnienia

                   GRAND PRIX
 GRAND PRIX Lilu Poilicińska kategoria II
                  Lilu Policińska

 

Kategoria I  - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
I miejsce Paweł Szymański kategoria I II miejsce Filip Tokarski kategoria I III miejsce Kinga Błaszczyk kategoria I
I miejsce II miejsce III miejsce
Paweł Szymański Filip Tokarski  Kinga Błaszczyk 
     
 wyróżnienie Paweł Szymański kategoria I    
wyróżnienie    
Paweł Szymański

   
     
Kategoria II - uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjum

I miejsce Kaja Mackiewicz kategoria II 

 II miejsce Dominika Brzozowska kategoria II  III miejsce Oliwia Bańko kategoria II
I miejsce II miejsce III miejsce
Kaja Mackiewicz  Dominika Brzozowska Oliwia Bańko
   
wyróżnienie Alek Chojnowski kategoria II wyróżnienie Kaja Mackiewicz kategoria II
 
wyróżnienie wyróżnienie  
Alek Chojnowski Kaja Mackiewicz  
     
Kategoria III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 I miejsce Katarzyna Podkowa kategoria III

II miejsce Maria Merchel kategoria III
 

 III miejsce Kornelia BiałeK kategoria III
              I miejsce               II miejsce              III miejsce
      Katarzyna Podkowa             Maria Merchel            Kornelia Białek
     
 wyróżnienie Wioletta Bobola kategoria III wyróżnienie Weronika Pytka kategoria III   wyróżnienie Aleksandra Matynia kategoria III
           wyróżnienie            wyróżnienie            wyróżnienie
         Wioletta Bobola          Weronika Pytka        Aleksandra Matynia
     
Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy na naszej >> e-galerii <<

 

Serdecznie gratulujemy

wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!