Matura - informacje

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. 

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH

Wytyczne opracowano na podstawie wytycznych CKE, MEN, GIS

wytyczne
               >> Kliknij <<


 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA,

ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU MATURALNEGO 2019/2020

 

logo paragraf
      >> Kliknij <<