Rekrutacja - klasa 1 W po klasie wstepnej

UWAGA !!!!!!

Uprzejmie informujemy, że do klasy 1W nie jest prowadzony nabór dla uczniów po szkole podstawowej.
Klasa ta jest utworzona, jednakże przewidziana jest dla uczniów, którzy kontynuują naukę po klasie wstępnej 0W.
Prosimy nie zaznaczać tego profilu na platformie Vulcan!.
 
Klasą dwujęzyczną z językiem francuskim do której można aplikować bezpośrednio po szkole podstawowej jest klasa 1AWDw Dwujęzyczna po szkole podstawowej.

Zapraszamy!