Rekrutacja 2022/2023 - dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni.

 
Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych (21 lipca 2022 r.) w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w naszej szkole należy dostarczyć w dniach od 22.07 do 28.07.2022 następujące dokumenty:
 - wypełnioną i podpisaną ankietę

zk
          >> Kliknij <<

- oryginał świadectwa,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów,

- odpis aktu urodzenia (kserokopia),

- trzy fotografie (zdjęcia legitymacyjne)- podpisane imieniem i nazwiskiem,

- kartę zdrowia.

Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą pisma "Potwierdzenie dla kandydata", na którym poświadczymy złożenie wyżej wymienionych dokumentów.

Przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów !

Zapraszamy w dniach:
od 22.07.2022  do 27.07.2022 w godzinach od 9:00 do 14:00
w dniu 28.07.2022 w godzinach od 9:00 do 15:00

Publikacja list przyjętych 29.07.2022r. do godz.14.00

.