Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja 2024/2025 - wymagane dokumenty kandydatów

Dokumenty obowiązujące kandydatów przyjętych do klasy zerowej i pierwszych w roku szkolnym 2024/2025

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni.

 
Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych w dniu 12.07.2024 (do godz. 15:00) w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w naszej szkole
należy dostarczyć od 15.07.2024 od godz. 9:00 do 19.07.2024 do godz. 15:00 następujące dokumenty:

 

 - wydrukowany dwustronnie, wypełniony i podpisany >>kwestionariusz osobowy kandydata<< 

kwestionariusz

- oryginał świadectwa,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów,

- odpis aktu urodzenia (tylko do wglądu),

- kartę zdrowia,

- trzy fotografie (zdjęcia legitymacyjne)- podpisane imieniem i nazwiskiem,

Wymogi dotyczące zdjęcia legitymacyjne do eLegitymacji:
− zdjęcie kolorowe, o wymiarach 35 × 45 mm,
− wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry,
− obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii,
− pokazywać wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami,
− osoba na zdjęciu powinna być bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, powinna patrzeć na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

.

Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą pisma "Potwierdzenie dla kandydata", na którym poświadczymy złożenie wyżej wymienionych dokumentów.

Przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów !

Rekrutacja - informacje

Dokumenty potwierdzenia woli podjęcia nauki w naszej szkole będą przyjmowane
od poniedziałku 15.07.2024
w godzinach pracy sekretariatu tj. od 9:00 do 14:00.
Jednocześnie informujemy, że po opublikowaniu przez szkołę listy kandydatów w dniu jutrzejszym, na stronie szkoły wyświetlimy informacje o wymaganych dokumentach oraz kwestionariusz kandydata. 

Zapraszamy!