Matura 2021 - komunikat

Drodzy Maturzyści, Drodzy Absolwenci,

W związku z aktualizacją Procedur dotyczących egzaminu maturalnego z dnia 29.XII.2020 r. osoby, które mają zamiar przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego (tylko w uzasadnionych przypadkach pkt 3.5a Informacja o sposobie organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego) zobowiązane są do złożenia załącznika 30 do dyrektora szkoły do 5 lutego 2021 r. Do załącznika 30 należy dołączyć dokument poświadczający taką konieczność. Może to być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

W załączeniu:

Wszystkie publikowane informacje dotyczące matur są dostępne z bocznego menu w zakładce Matura