Sprzątanie świata - „Sprzątanie świata łączy ludzi”

Za nami 30. Akcja Sprzątania świata – Polska pod hasłem „SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI".
W tym roku po raz kolejny II Liceum Ogólnokształcące przyłączyło się do tej akcji. 22 września wyposażeni w rękawice ochronne oraz worki na śmieci uczniowie wraz z opiekunami wysprzątali wyznaczony leśny teren  wokół szkoły, aby pomóc planecie. Dla naszych uczniów jest to coroczna praktyczna lekcja dbania o środowisko.

 

Sprzatanie

Serdecznie dziękujemy uczniom naszej Szkoły oraz nauczycielom, którzy wzięli udział  w tegorocznej akcji proekologicznej.
Małgorzata Bazylko