PRZEDSIĘWZIĘCIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI POD NAZWĄ POZNAJ POLSKĘ

indeks
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa
- Nazwa przedsięwzięcia: Poznaj Polskę
- Wartość otrzymanej dotacji celowej: 38.961,60 pln
- Finansowy wkład własny: 9740,40 pln
- Całkowity koszt zadania: 48702 pln
- Krótki opis: przygotowanie i przeprowadzenie w  roku 2022 (w trakcie roku szkolnego), zgłoszonych przez dyrektora szkoły, wycieczek szkolnych związanych   z priorytetowymi obszarami edukacji - 3 wycieczki - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni