Wykład i zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UG

W dniu 11.01.2019r. uczniowie klasy biologiczno-chemicznej IIE, klasy IIW i IIIW uczestniczyli w wykładzie na Wydziale Chemii UG pt."Właściwości fizykochemiczne związków chromu i manganu – kolorowa chemia" dr hab. Dagmary Jacewicz, profesora nadzwyczajnego. Na wykładzie uczniowie zapoznali się z właściwościami utleniająco-redukującymi oraz kwasowo-zasadowymi związków chromu i manganu.

Prezentacja2
                                         >> Zapraszamy do fotorelacji <<

Następnie uczniowie wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych dotyczących związku chromu i manganu pod kierunkiem pracowników Wydziału oraz Pana dr Henryka Myszki. Samodzielnie wykonując doświadczenia chemiczne mogli m.in.zobaczyć  zależność zmian stopni utlenienia pierwiastków w zależności od środowiska. Widowiskowe były prezentowane pokazy m.in. lokomotywa i rozkład dichromianu (VI) potasu.

Pracownikom Wydziału serdecznie dziękujemy!

Jolanta Sadowska Joanna Helta