Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r.

- na godz. 9:00 
III klasy Gimnazjum oraz I klasy Liceum Ogólnokształcącego,

- na godz. 10:00
II i III klasy Liceum Ogólnokształcącego.