Rekrutacja - dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni:

1. Wypełniona i podpisana ankieta (pobrana ze strony szkoły)

Ankieta
  >> Ankieta <<

2. Odpis aktu urodzenia (kserokopia)

3. Trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)

(zdjęcia legitymacyjne)

4.Karta zdrowia

Na każdym etapie rekrutacji

przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów !


.