Błękitna Szkoła

W dniu 17. 09. 2018r. (wtorek) uczniowie klasy 2E (biol-chem) pod opieką p. Stokłosy oraz p. Sadowskiej brali udział w zajęciach Błękitnej Szkoły Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu. Zajęcia rozpoczęła prezentacja multimedialna dotycząca biologii i ekologii bałtyckich fok oraz zagrożeń ich bytowania w Morzu Bałtyckim. W ich kolejnej części mieliśmy okazję dokonania zaciągu po dnie morskim a następnie analizy zebranego materiału biologicznego w sali pod mikroskopem. Odbyły się także warsztaty sekcyjne ryb i analiza pobranych materiałów. Zajęcia pozwoliły rozszerzyć wiedzę z zakresu fauny i flory Bałtyku.

20180917 125929
                                                    >> fotoreportaż <<